Ženou nás do války

Naše děti vám nedáme !

 

Pokud nebude zpěv míru stejně hlasitý jako válečné bubny, budeme se pořád přibližovat k válce. 

Pokud volání po míru nebude stejně silné, jako přípravy na válku, pak zvítězí válka. 
 
Pomozte nám, být hlasití. Pomozte nám volat po míru. Staňte se součástí protiválečné iniciativy. 
Pomozte nám financovat mírovou kampaň. Každá koruna bude použita, aby volání po míru bylo vidět i slyšet na sociálních sítích, billboardech i dalších audiovizuálních prostředcích. 
 
Pokud nebudeme mluvit o míru, bude se mluvit o válce!
 

č.ú.:  260 275 4124/2010